مشاوره و نظارت

نوشته شده توسط: behsaadmin
2 سال قبل
1847 بازدید

با توجه به ابعاد پروژه و میزان دانش تیم مدیریت پروژه با توجه به حوزه کار، در برخی موارد کارفرما تصمیم می‌گیرد که در کنار تیم مجری، از تیم نظارت نیز استفاده نماید تا بتواند ریسک پیاده‌سازی را تا حد امکان کاهش دهد. همان گونه که انتخاب تیم مجری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، انتخاب تیم مشاوره و نظارت نیز با اهمیت است، زیرا عدم انتخاب درست ناظر می‌تواند مشکلات فراوانی را در برخورد با مجری به وجود بیاورد. نظارت پروژه‌های پیاده‌سازی از دو بعد قابل انجام است:

1- مشاوره و نظارت بر نحوه مدیریت پروژه به معنی کنترل انجام صحیح و به موقع فعالیت‌ها با توجه به استانداردهای تعریف شده
2- مشاوره و نظارت بر راهکارها و فرایندهای تصویب شده به معنی بررسی، کنترل و قابل اجرا بودن راهکارها و فرایندهای ارائه شده از سوی مشاور